Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2014

7055 6c27
Reposted fromretaliate retaliate viamariola mariola

July 22 2014

July 20 2014

3112 0696 500
Reposted fromsarazation sarazation viaimpressive impressive

July 16 2014

8711 9159
Reposted frompoppyseed poppyseed viapsychoviolet psychoviolet
"Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię." 
— J.W. von Goethe

July 15 2014

4526 1129
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham. 
— Emily Griffin - Coś pożyczonego
Reposted fromyourtitle yourtitle viaciasteczkowa ciasteczkowa

July 12 2014

4295 f0a4 500
Reposted fromedenpath edenpath viathealex thealex

July 06 2014

June 19 2014

Nie pozwól nikomu ukraść Twoich marzeń. Idź za głosem swego serca, bez względu na wszystko.
— Jack Canfield
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty

June 12 2014

Mimo wszystko warto wierzyć, że to, co najpiękniejsze dopiero przed nami.
Reposted fromjulliett julliett viaankaottak94 ankaottak94
0233 aff3
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.
On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.
Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska

June 10 2014

June 08 2014

3164 deea
Reposted fromunr-eal unr-eal viapsychoviolet psychoviolet
Play fullscreen
Reposted byinfimiteagzzz
1019 4c39
Reposted fromfatique fatique vianotforgetme notforgetme

June 03 2014

7300 d63b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl